Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Hemse

Aktiebolaget Lars Ljunggren
Org.nr: 556311-5673
Bolaget ska bedriva hästuppfödning, klövverkning, snickeri och därmed förenlig verksamhet.
ALVINGE GÅRD AB
Org.nr: 556390-7723
Bolaget skall bedriva jordbruk med binäringar, fastighets- och värdepappersförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Bondarve LbM AB
Org.nr: 556698-3838
Föremålet för bolagets verksamhet är jordbruk med binärningar, körslor inom jord och skogsbruk, entreprenad inom bygg och anläggning och fastighets- och värdepappersförvaltning.
Gandia AB
Org.nr: 556625-3067
Bolaget skall bedriva jordbruk samt kapitalförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Gudings Gård AB
Org.nr: 556461-2553
Bolaget skall bedriva jordbruk med binäringar, energiproduktion genom bioenergi och vindkraft, maskinstationsverksamhet inom lantbrukssektorn. Köp och försäljning av biogödsel. Producera biogas för fordonsbränsle, fjärrv ...
GUTERESOR AB
Org.nr: 556588-5638
Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet samt researrangemang som grupp- och specialresor ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Kauparve Gård AB
Org.nr: 556734-1119
Bolaget skall bedriva lantbruk och maskinstation, äga och förvalta aktier, värdepapper och fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Sandquists Lantbruks AB
Org.nr: 556496-2693
Bolaget skall bedriva lantbruk samt idka därmed förenlig verksamhet.
Utspritt HB
Org.nr: 969731-9029
Samägande av lantbruksmaskiner.
Via Helena AB
Org.nr: 556968-0738
Bolaget ska bedriva lantbruk, äga och sälja djur och mark, utföra bygg-, mark-, anläggnings- och VVS arbeten, äga och sälja maskiner, fordon och verktyg samt lös egendom i anslutning till detta. Bolaget ska även äga, säl ...
Winarve Karlsson HB
Org.nr: 969675-3285
Lantbruk. Förlagsverksamhet, försäljning av egen producerade böcker, artiklar och bilder.