Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Helsingborg

4 Cullborn AB
Org.nr: 556896-4729
Föremålet för bolagets verksamhet är jord- och skogsbruk, förvaltning av jordbruks- och skogsfastighet, kapialförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Björkåkragård HB
Org.nr: 943000-4284
JORDBRUKSRÖRELSE
HF Horses i Helsingborg AB
Org.nr: 556448-1074
Bolaget skall bedriva hästavel, inridning och tillridning av hästar, ridutbildning, tävlingsverksamhet inom hästsport samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hotell Flenman AB
Org.nr: 556369-7431
Bolaget skall bedriva handel, uppfödning och tävlingsverksamhet med hästar samt restaurang- och hotellverksamhet och därmed förenlig verksamhet.
KGW. Gårdsförvaltning, Stenhälla Gård, V Stensjö AB
Org.nr: 556097-2936
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, turistnäring, jordbruk och skogsbruk, samt handel och förvaltning av värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Nybo gård AB
Org.nr: 556430-6248
Bolaget skall driva växtodling, djuruppfödning och därmed förenlig verksamhet.
Tretorp Skogs AB
Org.nr: 556075-6297
Bolaget skall äga och förvalta jordbruks- och skogsfastigheter, utveckla alternativa användningsområden för jordbruks- och skogsmark samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även ha till ändamål att äga och ...