Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Hedemora

Borns Gård i Dalarna AB
Org.nr: 556944-9167
Bolaget ska bedriva jordbruk, uthyrning av bostäder och bemanningstjänster för farmartjänst samt därmed förenlig verksamhet.
Dala SörBy Växt AB
Org.nr: 556606-7129
Bolaget ska bedriva jordbruk, skogsbruk och konsultativa tjänster inom växtodlingsområdet samt därmed förenlig verksamhet.
Hälla Gård AB
Org.nr: 556339-0110
Bolaget skall bedriva jordbruk, tillverkning av vägkäppar och därmed förenlig verksamhet.
MÅRTSAB AB
Org.nr: 556702-3469
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva lant- och skogs- bruk, entreprenadverksamhet i form av personal- och maskintjänster samt därmed förenlig verksamhet.
Nås Gräv & Maskin AB
Org.nr: 556562-5984
Föremålet för bolagets verksamhet är maskinentreprenader, uthyrning av maskiner, växtodling, byggverksamhet, äga och förvalta fastighet, värdepappershandel och därmed förenlig verksamhet.
Övermo Anläggningsteknik AB
Org.nr: 556955-7050
Konsultverksamhet inom väg och anläggning, jord- och skogsbruk, mark- och anläggningsentreprenad.