Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Hasslarp

Bertil och Mats Paulssons Lantbruks AB
Org.nr: 556405-1372
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende jordbruk samt handel med värdepapper.