Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Harplinge

NP-agro AB
Org.nr: 556582-5071
Bolaget skall bedriva lantbruk och entreprenadverksamhet inom lantbruk, försäljning av tjänster inom lantbrukssektorn samt därmed förenlig verksamhet.