Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Hamneda

Firma DREIAGER, JÖRGEN
Org.nr: 390613-XXXX
HAGUS Lantbruk HB
Org.nr: 969753-6291
Lantbruksverksamhet och maskinstation och därmed förenlig verksamhet.
Håå Bengtsgård Entreprenad AB
Org.nr: 556258-7021
Bolaget skall utföra tjänster i form av torvbrytning, markarbeten och energiproduktion samt därmed förenlig verksamhet.