Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Halmstad

Glimfrö Förvaltnings AB
Org.nr: 556685-2009
Bolaget skall bedriva fastighetsförvaltning, handel med värdepapper, jordbruksrörelse samt annan därmed förenlig verksamhet.
HBet Stall Hedenhös
Org.nr: 916823-9771
Travverksamhet. (tävling, avel, uppfödning och annan med trav förenlig verksamhet).
Hovgårds Maskin och Lantbruks AB
Org.nr: 556305-2918
Bolaget skall bedriva jordbruksrörelse och maskinstation samt därmed förenlig verksamhet.
Kuskatorpet Entreprenad & Lantbruk AB
Org.nr: 556389-5704
Bolaget skall bedriva gräv- och schaktmaskinentreprenad och lantbruk, köp, försäljning, uthyrning och förvaltning av fastigheter, köp, försäljning och förvaltning av värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
L. Bengtsson HB
Org.nr: 916440-0708
Byggnadsrörelse.
Oakstock AB
Org.nr: 556489-7501
Föremålet för bolagets verksamhet är handel med aktier och andra värdepapper samt konsultverksamhet inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.Bolaget skall ävenledes idka verksamhet inom skogs- och jordbruk samt därmed ...
Prasir AB
Org.nr: 556511-8113
Bolaget skall förvalta skogs- och jordbruksfastigheter, bedriva handel med grus och sten, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Rappco HB
Org.nr: 916598-2100
Lantbruk och därmed tillhörande verksamhet. Häst- och Hundverksamhet (uppfödning, försäljning m m).
Slottsmöllans Fastighets AB
Org.nr: 556375-8332
Bolaget skall bedriva kraftverk och jordbruk, förvalta fastigheter och värdehandlingar samt driva därmed förenlig verksamhet.
Vara Skog AB
Org.nr: 556793-6314
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jord- och skogsförvaltning, jakt, fiske och turism och därmed förenlig verksamhet
Årnarp Nygård Förvaltning AB
Org.nr: 556996-5105
Bolaget skall bedriva jordbruk med mjölkproduktion, fastighetsförvaltning, kapitalförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.