Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Hagby

Aktiebolaget Södragården
Org.nr: 556438-5036
Bolaget skall bedriva jordbruk och boskapsskötsel samt därmed förenlig verksamhet.