Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Gräsmark

Fryksände e'Ko & Miljö AB
Org.nr: 556979-2855
Bedriva lantbruk och djuruppfödning på arrenderad mark och hyrda byggnader, utföra entreprenadtjänster inom jord och skogsbrukssektorn, äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet