Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Göteborg

ARITA HB
Org.nr: 916837-7167
Konsultverksamhet avseende produktutveckling för fordons- industrin, jordbruksdrift, konferensverksamhet samt köp och försäljning av antikviteter.
Assindia Skog AB
Org.nr: 556305-7156
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruksverksamhet, konsul- terande verksamhet i fastighetsfrågor, förvalta fast och lös egendom, företrädesvis fastigheter och aktier samt idka därmed förenlig verksamhet.
BORELAND KB
Org.nr: 916443-3063
BEBYGGA, ÄGA, FÖRVALTA OCH EXPLOATERA FAST EGENDOM SAMT BEDRIVA DÄRMED FÖRENLIG HANDEL
Byggnads Aktiebolaget Husaren i Göteborg
Org.nr: 556224-2288
Bolaget skall bedriva husbyggnad, äga och förvalta fastigheter, ävensom bedriva tävlingsverksamhet och avel av travhästar, samt handel med antikviteter, konst och idka därmed förenlig verksamhet.
Ekman Engineering AB
Org.nr: 556841-9161
Datakonsult med inriktning på programmering samt logistik. Drift av Jord samt skogsbruk. Produktion av förnyelsebar energi. Värdepappershandel samt förvaltning av aktier.
Holma Golf AB
Org.nr: 556105-2233
Bolaget skall bedriva golfbanedrift, skogsvårds- och lantbruks- tjänster.
HORNBETANS HB
Org.nr: 916443-4251
FÖRVALTA FASTIGHET, DRIVA JORDBRUKS- OCH SKOGSBRUKSRÖRELSE SAMT IDKA ANNAN DÄRMED FÖRENLIG VERKSAMHET
HÄSTINVÄST KB
Org.nr: 916832-2924
HANDEL MED SAMT AVEL OCH UPPFÖDNING AV TRAVHÄSTAR HÅLLA TRAVHÄSTAR I TÄVLINGSVERKSAMHET SAMT INNEHA OCH ÄGA TRAVHÄSTAR
Joseph & Co AB
Org.nr: 556502-0616
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruksrörelse, konsultverksamhet inom verksamhetstyrning och informationteknologi samt även äga och förvalta fast egendom jämte därmed förenlig verksamhet.
KBET SVENSBY 3:2
Org.nr: 916555-5351
ÄGA OCH FÖRVALTA FASTIGHETEN GÖTEBORG SVENSBY 3:2
KBET TUVE 3:13
Org.nr: 916555-5393
ÄGA OCH FÖRVALTA FASTIGHETEN GÖTEBORG TUVE 3:13
L-A MEDIRAD HB
Org.nr: 916847-0210
MEDICINSK DIAGNOSTISK RADIOLOGI SAMT TÄVLING OCH UPPFÖDNING AV TRAVHÄSTAR
LARLA AB
Org.nr: 556866-1440
Medicinsk, media och jordbruksverksamhet.
Make your future AB
Org.nr: 556416-3797
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva konsulting inom livs- och karriärcoachning, uthyrning av entreprenadmaskiner inom byggbranschen, fastighets- och värdepappersförvaltning samt idka därmed förenlig v ...
Organic Blo.om AB
Org.nr: 556937-7707
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva organiskt jordbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Stall 77 KB
Org.nr: 916823-7882
Travsportverksamhet, uppfödning och avel.
STALL SALMO KB
Org.nr: 916845-4990
TÄVLINGSVERKSAMHET MED HÄSTAR
Tysslanda Säteri AB
Org.nr: 556597-6932
Föremålet för bolagets verksamhet är jord och skogsbruk, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter samt konsultverksamhet inom dessa områden och därmed förenlig verksamhet.
Verksamhet Delia AB
Org.nr: 556995-5007
Arkitekverksamhet, lantbruksskötsel, utbildning inom medicin och vetenskap.