Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Gärsnäs

Gyllebo Slott AB
Org.nr: 556846-4472
Aktiebolaget ska bedriva jordbruk- och skogsbruk, viltvård, uppfödning med träning- och tävlingsverksamhet av hästar, konsultverksamhet avseende företags organisation, äga och förvalta fastigheter och värdepapper samt dä ...
Gärsnäs Billackering AB
Org.nr: 556593-5151
Bolaget skall bedriva billackeringsverksamhet, handel med fordon och båtar och därmed förenliga verksamheter.
Land Ax AB
Org.nr: 556657-8034
Bolaget skall bedriva jordbruk, konsultverksamhet inom agrara näringar, äga och förvalta fastigheter samt idka därmed förenlig verksamhet.
Oskarshög AB
Org.nr: 556528-7769
Bolaget skall bedriva lantbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Stiby Jordbruks AB
Org.nr: 556796-5941
Bolaget skall bedriva lantbruksrörelse med växtodling och kycklinguppfödning samt därmed förenlig verksamhet.
Stockeboda AB
Org.nr: 556400-4405
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende jordbruk, skogsbruk, vattenbruk och restaurang samt därmed förenlig verksamhet.
Vemmerlövs Torps Jordbruks AB
Org.nr: 556424-4068
Bolaget skall bedriva jordbruk med djurproduktion samt fastighets- och kapitalförvaltning, ävensom idka därmed förenlig verksamhet.