Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Fjugesta

Belsas Invest AB
Org.nr: 556506-3558
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, uthyrning av maskiner för jordbruk, skogsbruk och bilverkstad, äga och förvalta värdepapper samt idka därmed förenlig verksamhet.
Hagifa AB
Org.nr: 556394-8875
Bolaget skall bedriva skogskörslor, jord- och skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.
HBet Birgerssons Handelsträdgård
Org.nr: 916452-6841
Trädgårdshandel
Hidinge Gård AB
Org.nr: 556482-7821
Bolaget skall bedriva lantbruksrörelse, konsultverksamhet avseende lantbruk, köp och förvaltning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Luggavi Gård AB
Org.nr: 556721-6592
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jord- och skogsbruk, vidareförädling av jordbruksprodukter, och insatsvaror till jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, fastighets- skötsel, handel med fordon, lantbr ...
Nicab Alltjänst HB
Org.nr: 969688-6499
Lantbruk, uthyrning av inventarier inom lantbruk, transport av gods och underhåll av byggnader.
Sällvens Entreprenad AB
Org.nr: 556360-9329
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, uthyrning av skogsmaskiner, lastmaskiner, dumprar, grävmaskiner, bandtraktorer och transportfordon, ytbehandling av metaller, utförande av transporter, åkeriverksamhet, väg- och ...
T-S Lantbruk och Fastighetservice HB
Org.nr: 969616-8179
Försäljning av lantbruksprodukter samt service av fastigheter såsom snöröjning, gräsklippning och oljepannor.
Västkärrs Lantbruk HB
Org.nr: 969761-4809
Bedriva jordbruk samt skogsskötsel. Maskinentreprenad på torvmosse. Turism och uthyrning av sommarstuga till turister. Jakt och fiske. Äga och förvalta fast och lös egendom. Reparationer av jord- och entreprenadmaskiner. ...
Wäsby egendom AB
Org.nr: 556550-6945
Bolaget skall bedriva handel med värdepapper, kläder och reklamprodukter samt bedriva reklamproduktion, lantbruks- verksamhet och därmed förenlig verksamhet.
Wäsby Terrasilva AB
Org.nr: 556589-0752
Bolaget skall bedriva jord- och skogsbruk, handel med värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Åkerby Norrgård HB
Org.nr: 975000-7131
Lantbruk