Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Fjärås

Hedmans Sport & Fritid AB
Org.nr: 556707-8141
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva hästverksamhet genom inackordering av hästar, ridlektioner och uppfödning samt uthyrning av bostäder och jord och skogbruk samt bokföring- och redovisningstjänster samt dä ...
Henning R AB
Org.nr: 556863-1930
Företaget ska bedriva import, försäljning och uthyrning av butik, bageri och storköksutrustning. Multimediarelaterade produkter och tjänster samt även häst och jordbruksrelaterad utrustning kommer även att erbjudas. Före ...
Jönsa Gräv och Jordbruk HB
Org.nr: 969628-6633
Jordbruksrörelse med entreprenader och maskinstation, maskinuthyrning med förare och därmed förenlig verksamhet.
Lerbäcks Gård & Konsult AB
Org.nr: 556988-9446
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom HR, ledarskaps- utveckling. Jord- och skogsbruksentreprenad, fastighets- förvaltning och kapitalförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.
LUSACK - ROSIERS AB
Org.nr: 556971-9411
Bolaget skall bedriva jordbruk, vinodling, biodling, försäljning av trähus och trädprodukter, turism, konsultation inom infra- struktur, tolk, styrelseuppdrag samt annan därmed förenlig verk- samhet.
Stall Gressela HB
Org.nr: 969657-0390
Bolaget skall bedriva stallverksamhet, äga och förvalta fast och lös egendom, och därmed förenlig verksamhet.
STENLUNDS FASTIGHETSSERVICE HB
Org.nr: 916564-4874
FASTIGHETSSERVICE
Tjolöholms Lantbruks AB
Org.nr: 556426-6525
Bolaget skall bedriva lantbruk, förädling och försäljning av gårdens egenproducerade råvaror och därmed förenlig verksamhet.
Tofta Lantbruks AB
Org.nr: 556384-9289
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet och därmed förenlig verksamhet.