Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Färjestaden

Aktiebolaget Thuressons Gård
Org.nr: 556375-8258
Bolaget skall idka lantbruk, handel med lantbruksprodukter, maskinhållning, farmartjänst samt därmed förenlig verksamhet.
Blåvi AB
Org.nr: 556393-9973
Bolaget skall bedriva lantbruk samt därmed förenlig verksamhet.
C-O Robertssons Blommor & Bär AB
Org.nr: 556916-8601
Aktiebolaget ska bedriva lantbruk med bärodling samt försäljning av lantbruksprodukter och blommor jämte därmed förenlig verksamhet.
Dakejo AB
Org.nr: 556793-9250
Aktiebolaget ska bedriva lantbruk med tillhörande verksamhet, finansiell verksamhet, dock ej sådan verksamhet som avses i Bankrörelselagen eller lagen om finansieringsverksamhet, jämte därmed förenlig verksamhet.
FOLKESLUNDA MJÖLK AB
Org.nr: 556887-5628
Aktiebolaget ska bedriva ladugårdsverksamhet med mjölkkor, nötkreatur och får.
JEA Lantbruks AB
Org.nr: 556453-9020
Bolaget skall bedriva lantbruk ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget äga och förvalta värdepapper.
Sayno AB
Org.nr: 556401-1509
Bolaget skall idka lantbruk, värdepappershandel samt därmed förenlig verksamhet.
Sunt o Grönt i Björnhovda
Org.nr: 551119-XXXX
Odling och försäljning av grönsaker.
Torslunda Gård AB
Org.nr: 556408-2906
Bolaget skall idka lantbruk med handel av lantbruksprodukter samt därmed förenlig verksamhet.
Torslunda Åkeri AB
Org.nr: 556423-9837
Aktiebolaget ska bedriva åkeri- och schaktarbete, försäljning av grus och liknande samt därmed förenlig verksamhet.