Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Falun

JENNA HB
Org.nr: 969614-4501
Träning och tävling med travhästar samt konsultverksamhet inom elteknik och konstruktion och tillverkning av elektromekanisk styrutrustning.
Korsgården Konsult AB
Org.nr: 556421-5555
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom systemutveckling, ekonomi och företagsorganisation samt förvaltning av fast och lös egendom.