Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Falköping

Aktiebolaget Faltruck
Org.nr: 556206-7248
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva handel med entreprenadmaskiner, reservdelar och annan därmed förenlig verksamhet.
BaHa AB
Org.nr: 556998-5988
Lantbruk och snickeri
Br Dittmers Skogsvård och Lantbruk AB
Org.nr: 556993-5835
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva skogsvård, entreprenadjobb inom jord och skog, reperation av lantbruksmaskiner, uthyrning av personal mot jord och skog samt därmed förenlig verksamhet.
C & M Forendal Lantbruk AB
Org.nr: 556536-2554
Bolaget ska bedriva jordbruks- och snickeriverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Dabba Fastighets- och Agroförvaltning AB
Org.nr: 556423-0729
Bolaget skall bedriva jordbruk och fastighetsförvaltning samt äga och förvalta värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Fårdala Idé HB
Org.nr: 916571-5997
Försäljning av mjölkningsblock, mjölkningsband m.m.
Härström Consulting AB
Org.nr: 556827-8799
Bolaget ska bedriva produktion av energi genom vindkraft, konsultverksamhet inom produktionsteknik och produktionsledning, handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Jägerström MedKonsult AB
Org.nr: 556571-8839
Bolaget skall bedriva hälso- och sjukvårdskonsultationer, innefattande vårdcentralsverksamhet samt företagshälsovård, läkemedelsbolagsbaserade kliniska tester och studier, handel med värdepapper, jordbruksverksamhet samt ...
Karsgarden AB
Org.nr: 559006-1551
Bolaget ska bedriva psykiatrisk vård, förvalta och utveckla boende, utslussningsenhet för personer med psykiska funktionsnedsättningar samt missbruksproblematik, jordbruksverksamhet och lantbruksarbete, evenemangsverksam ...
Per-Olof Folkes Lantbruks AB
Org.nr: 556429-9914
Bolaget skall bedriva lantbruk med djurskötsel och därmed förenlig verksamhet.
Rösberga Bruk AB
Org.nr: 556320-3172
Bolaget skall bedriva utvinning och försäljning av kalk och kalkprodukter, jord och skogsbruk, handel med aktier och värdepapper, konsulterande verksamhet inom medicinska områden, uthyrning och förmedling av konsult-läka ...
Sara och Anders Lantbruk AB
Org.nr: 556993-7625
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jord- och lantbruk samt skogsentreprenad, kurser inom hästverksamhet, konsultverksamhet inom vindkraft samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Svartagården i Falköping AB
Org.nr: 556786-6982
Bolaget ska bedriva jord- och skogsbruk, handel med värdepapper samt äga och förvalta fastigheter och därmed förenlig verksamhet.
Vindwal AB
Org.nr: 556747-8531
Bolaget ska driva vindkraftverk samt därmed förenlig verksamhet även bedriva handel med värdepapper och liknande finansiella instrument samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget bedriva lantbruksverksamhet såso ...
Västarps HB
Org.nr: 969661-8041
Jord och skogsbruk, ADB system för personaladministrativ utveckling, försäljning och konsultverksamhet, snickeriverksamhet.
Återvinning/Recycling Husgärdet AB
Org.nr: 556258-0182
Bolaget skall bedriva jordbruk, renhållnings- och återvinningsverksamhet, äga och förvalta fast egendom samt idka därmed förenlig verksamhet.