Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Falkenberg

Björnhult Golf AB
Org.nr: 556388-7156
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jord- och skogsbruk, handel med lantbruks- och entreprenadmaskiner, maskinstationsverksamhet, handel med aktier och andra värdepapper, golfbana, caférörelse, försäljning a ...
Brogård Lantbruk HB
Org.nr: 916824-7659
Lantbruk samt annan därmed förenlig verksamhet.
HA Lantbruk i Slöinge HB
Org.nr: 969723-9862
Lantbruk och därmed förenlig verksamhet.
Hermesgård Odling AB
Org.nr: 559019-3073
Bolaget skall bedriva lantbruk och skogsbruk samt utveckla, hyra ut och sälja specialiserade jordbruksmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
Horse Farm Åsälv AB
Org.nr: 556489-2718
Bolaget skall bedriva handel med hästsportartiklar samt utbildning, uppfödning, handel med hästar samt därmed förenlig verksamhet, bolaget skall även utföra arbeten inom byggbranschen och inom jordbruksbranschen.
ORJ Lillebacka HB
Org.nr: 969733-2139
Jordbruksverksamhet och markexploatering.
Stafsjö Lantbruk AB
Org.nr: 556384-5535
Bolaget skall bedriva lantbruksrörelse jämte därmed förenlig verksamhet.