Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Eslöv

Borlunda Jordbruk AB
Org.nr: 556997-1335
Föremålet för bolagets verksamhet är jordbruk med växtodling, körslor, entreprenad med lantbruksmaskiner, fastighetsförvaltning samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Bältinge Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556533-7960
Bolaget skall äga och förvalta hyreshus, äga och förvalta fast och lös egendom, äga och bedriva jordbruk och skogsbruk med binäringar, bedriva handel med värdepapper, samt annan därmed förenlig verksamhet.
Capsella AB
Org.nr: 556957-7975
Lantbruk och energirådgivning. Äga och förvalta fast egendom. Handel med värdepapper.
Eslöv Sextorp AB
Org.nr: 556564-4373
Bolaget skall äga och bedriva jordbruk och skogsbruk med binäringar, äga och förvalta hyreshus, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Henriksfält Drifts AB
Org.nr: 556926-8575
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet.
Hillshög Jordbruks AB
Org.nr: 556404-8527
Bolaget skall idka lantbruk och maskinstationsrörelse samt därmed förenlig verksamhet.
Hviderups Gods AB
Org.nr: 556104-3372
Bolaget skall idka jordbruk och skogsbruk samt äga och förvalta värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Jan Bäckström Redovisningskonsult AB
Org.nr: 556528-8148
Bolaget skall bedriva verksamhet avseende redovisningstjänster, skatterådgivning, familje- och fastighetsrättsrådgivning, förvalta fast och lös egendom, äga och bedriva jordbruk och skogsbruk med binäringar samt därmed f ...
ReKa Farm AB
Org.nr: 556268-9744
Bolaget skall bedriva jordbruksrörelse ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Skansporten Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556548-7674
Bolaget skall äga och förvalta hyreshus, äga och förvalta fast och lös egendom, äga och bedriva jordbruk och skogsbruk med binäringar, bedriva handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.
Starfast Fastighetsförvaltning AB
Org.nr: 556548-7666
Bolaget skall äga och förvalta hyreshus, äga och förvalta fast och lös egendom, äga och bedriva jordbruk och skogsbruk med binäring, bedriva handel med värdepapper, samt annan därmed förenlig verksamhet.
Västra Sallerup Jordbruks AB
Org.nr: 559037-3147
Aktiebolaget ska bedriva jordbruk samt förvaltning av och handel med värdepapper samt annan därmed förenlig verksamhet.