Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Eksjö

Aktiebolaget Silvaco
Org.nr: 556274-7922
Bolaget skall bedriva jordbruk, försäljning av lantbruksmaskiner, äga och förvalta fastigheter samt handel med värdepapper och därmed förenlig verksamhet.
Katteryds AB
Org.nr: 556774-7075
Föremålet för bolagets verksamhet är tillverkning och försäljning av snickeriprodukter, konsulttjänster inom administration och byggnadsentreprenad, äga och förvalta fastigheter och värdepapper och därmed förenlig verksa ...
Kongsryds HVB AB
Org.nr: 556657-9370
Bolaget ska bedriva vård av ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och psykosociala problem.'SOLLVU- placeringar samt bedriva jordbruk och därmed förenlig verksamhet.