Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Ed

Jim Mattsson Jord & Skogsservice AB
Org.nr: 556750-0540
Föremålet för bolagets verksamhet är jord- och skogsbruk, entreprenad inom jord- och skogsbruk, handel med värdepapper samt fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Rönnhults Hönsgård AB
Org.nr: 556085-6121
Bolaget skall bedriva hönseri och därmed förenlig verksamhet.
SwEDen Entreprenad AB
Org.nr: 556329-3413
Bolaget ska bedriva jord- och skogsbruk, handel med värdepapper, uthyrning av personal och därmed förenlig verksamhet.