Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Delsbo

Hälsinge Skogskonsult AB
Org.nr: 556515-7418
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom skog och lantbruksnäring, entreprenadverksamhet inom skog och lantbruksnäring samt därmed förenlig verksamhet.
Jönssons Jord & Skog AB
Org.nr: 556769-7601
Bolaget skall bedriva jord och skogsbruk samt entreprenadverksamhet med lastbilar, traktorer, grävmaskiner, skogsmaskiner och andra entreprenadmaskiner och därmed förenlig verksamhet.
Rudolphis Lantbruk AB
Org.nr: 556344-6557
Bolaget skall bedriva jordbruk, skogsbruk, handel och förvaltning av värdepapper samt äga och förvalta fastigheter samt därmed förenlig verksamhet.