Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Borlänge

Best Horse i Aspeboda AB
Org.nr: 556411-2232
Bolaget skall bedriva uppfödning, köp, försäljning och tävlingsverksamhet med hästar samt förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
Håkan Nordqvist HB
Org.nr: 916464-7225
Uppfödning, försäljning och tävling med travhästar samt konsultverkssamhet.
Nyckelby Lantbruk AB
Org.nr: 556597-0083
Bolagets verksamhet skall vara försäljning av jordbruksprodukter, entreprenadverksamhet inom jordbruksområdet och därmed förenlig verksamhet.
Sunnanö Gräv-Last AB
Org.nr: 556347-2116
Bolaget skall utföra gräv- och schakttjänster och jord- och skogsbruk samt idka därmed förenlig verksamhet.