Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Bollnäs

Blue Line AB
Org.nr: 556166-2684
Föremål för bolagets verksamhet är att bedriva hästuppfödning och tävlingsverksamhet med travhästar, handel med fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Bodarna Lantbruk och personaluthyrning AB
Org.nr: 556639-0240
Bolaget skall bedriva jordbruk, skogsvårdsverksamhet, uthyrning av personal samt därmed förenlig verksamhet.
Bollnäs Hästuppfödning AB
Org.nr: 556415-0596
Bolaget skall bedriva uppfödning samt försäljning av travhästar ävensom idka därmed förenlig verksamhet.
HBet Holmo Sambete
Org.nr: 916466-3206
Åkerbruk och husdjursskötsel.
PEKURO HB
Org.nr: 916951-8157
Uppfödning, träning och tävling med hästar. Försäljning av fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Stall TST HB
Org.nr: 916951-3505
Träning, tävling, uppfödning av travhästar och därmed förenlig verksamhet.
T B Häst HB
Org.nr: 916951-5179
Uppfödning av travhästar och travsport.
Växek AB
Org.nr: 556838-7780
Aktiebolaget ska bedriva redovisningsbyrå med ekonomisk rådgivning. Dessutom bedrivs jordbruk med odling av ekologisk potatis och spannmål.