Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Boden

Bröderna LÅKA AB
Org.nr: 556692-6019
Bolaget skall bedriva verkstads-, entreprenad-, transport-, jord- bruks-, och skogsbruksrörelse samt handel med råvaror, hel- och halvfabrikat och driftsförnödenheter inom jordbruks-, skogsbruks- och trädgårdsbranschen, ...
Bröderna Olofssons Lantbruk AB
Org.nr: 556394-0039
Bolaget skall idka potatis- och spannmålsodling, djur- och djurproduktion, uthyrning av jordbruksmaskiner samt därmed förenlig verksamhet.
Helmer Hedlund HB
Org.nr: 916598-3314
Hästsport, näthandel avseende hushållsartiklar.
Norrbottens Lantbruk AB
Org.nr: 556796-1445
Bolaget skall bedriva allmän jordbruksverksamhet på arrenderad fastighet, jordbruksentreprenad, fastighetsförvaltning samt annan därmed förenlig verksamhet.
Rävaberget AB
Org.nr: 556935-2064
Aktiebolaget ska bedriva jordbruksverksamhet, legokörning, hantverkarbeten.