Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Årjäng

Bäckevarv Lantbruks AB
Org.nr: 556777-6066
Bolaget ska bedriva lantbruk och skogsbruk samt därmed förenlig verksamhet.
Noretjärns Skogsentreprenad AB
Org.nr: 556811-5140
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva skogsentreprenader, såsom skogsavverkning med maskin, lantbruk i form av växtodling, körslor såväl inom lantbruk som skoglig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös ege ...
Tandläkare Pär Karlberg AB
Org.nr: 556787-4259
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bedriva tandläkarpraktik med därmed förenlig verksamhet samt äga och förvalta fast och lös egendom, idka handel med värdepapper och utföra tjänster inom skog och lantbruk.
Vetical AB
Org.nr: 556903-6014
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva veterinärpraktik, utveckling och försäljning av IT-tjänster och programvara.