Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Arboga

Arboga Skogsvård HB
Org.nr: 969759-6964
skogsvård manuella arbeten röjning, plantering & manuella avverkningar
Findla Lantbruk o Alltjänst HB
Org.nr: 969666-9374
Entreprenadverksamhet inom lant och skogsbruk samt inom gräv. Service och reparationer inom ovanstående verksamheter samt därmed förenliga verksamheter.
KarlErsgården M&C AB
Org.nr: 556890-7496
Föremålet för bolagets verksamhet är IT-verksamhet, konsultationer inom IT, ekonomi och redovisning, ledningsfunktion inom IT, lant- och skogsbruk inkl. uthyrning av boxplatser för hästar och ved'bränsleförsäljning, turi ...
Lungers Transport AB
Org.nr: 556609-6532
Bolaget skall bedriva transportverksamhet och lantbruk och därmed förenlig verksamhet.
Sickelsjö Säteri AB
Org.nr: 556412-8261
Bolaget skall bedriva lantbruksverksamhet och fastighetsförvaltning samt därmed förenlig verksamhet.
Travarbo HB
Org.nr: 916462-6179
Jordbruk. Schakt och maskinentreprenad.
Åke Lindblom Stable AB
Org.nr: 556389-3154
Bolaget skall bedriva travsportverksamhet, handel med hästar samt därmed förenlig verksamhet.