Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Ängelholm

Aktiebolaget Stall Hörnögården
Org.nr: 556104-4271
Bolaget ska arrendera och bruka jordbruks- och skogsfastigheter, uppfödning av hästar, driva handel med jordbruks- och skogs- produkter samt annan därmed förenlig verksamhet.
Dalhem AB
Org.nr: 556415-3715
Bolaget skall idka jordbruk och förvalta av fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet.
Din Foderbutik i Vantinge AB
Org.nr: 556910-0703
Bolaget skall bedriva jordbruk, lantbruk och framställning av hästfoder och därmed förenlig verksamhet.
Ferm Consulting AB
Org.nr: 556663-5891
Bolaget skall bedriva jordbruk, konsult- och utbildningsverksamhet inom ekonomi, personal och verksamhetsutveckling, handel med samt uthyrning och förmedling av fastigheter och bostäder, förmedling och försäljning av när ...
Granlunden AB
Org.nr: 556709-1466
Bolaget skall i eget namn eller genom dotterbolag- eller intressebolag förvalta fast egendom, värdepapper och annan lös egendom. Bedriva skogsbruk, lantbruk och jaktuthyrning. Bedriva konsultverksamhet inom friskvård sam ...
Höjagårdens Jordbruk AB
Org.nr: 556963-1491
Företaget ska bedriva jordbruks och maskinstationsverksammhet. Det vill säga produktion av spannmål, oljeväxter och sockerbetor. Maskinskinstationsverksamheten skall utföra sockerbetsupptagning, sådd av spannmål, oljeväx ...
MoE Lundgrens Lantbruk AB
Org.nr: 556752-0589
Bolaget ska bruka och sköta åkermark, äga fastigheter samt bedriva därmed förenlig verksamhet.
Sunnerbo Skogar AB
Org.nr: 556709-2605
Bolaget skall i eget namn eller genom dotter- eller intressebolag: förvalta fast egendom, värdepapper och annan lös egendom, bedriva skogsbruk, lantbruk, jaktuthyrning, bedriva konsultverksamhet inom friskvård idka härm ...
Ugglarps Gård AB
Org.nr: 556648-5479
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, idka fastighets- och kapitalförvaltning samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall vidare bedriva vetrinärverksamhet, avel och handel med djur och djurartiklar sa ...
Valtinats Lantbruks AB
Org.nr: 556375-7854
Bolaget skall idka djur- och växtproduktion, anläggnings- entreprenadverksamhet innefattande mark, schaktningsarbeten och liknande samt därmed förenlig verksamhet.