Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jordbruk i Alingsås

BM Agri AB
Org.nr: 556646-1405
Bolaget skall bedriva handel och konsultverksamhet med produkter och tjänster inom sektorerna jordbruk, livsmedel och energi samt därmed förenlig verksamhet.
Grangården i Västra Bodarne AB
Org.nr: 556596-7576
Bolaget skall bedriva juridisk konsultverksamhet, jordbruksrörelse, marina arbeten, hotellverksamhet och annan logiverksamhet, värdepappershandel, fastighetsförvaltning och därmed förenlig verksamhet.
Henriksdals Gård AB
Org.nr: 556943-2577
Bolaget skall bedriva försäljning av foder och tillbehör, träning och utbildning av tävlingshästar, tävlingsverksamhet inom dressyr och terrängridning. Utbildningsverksamhet av ryttare, rehabilitering av tävlingshästar, ...
KBet Stall Kennjon
Org.nr: 916901-6939
Travhästverksamhet
MALAM KONSULT AB
Org.nr: 556130-3040
Bolaget ska bedriva ekonomisk marknadsföring och produkt- utveckling inom främst jordbruks- och fritidssektorn, idka handel med varor inom modesektorn, bedriva konsultverksamhet inom bokföringssektorn. Bolaget ska även b ...
Nårunga Häst & Vagn AB
Org.nr: 556913-5154
Bolaget ska bedriva verksamhet inom hästturism, kursverksamhet inom hästkörning, uppdragskörning med häst och vagn, bed and breakfast, cateringverksamhet samt jordbruks- och byggverksamhet samt därmed förenlig verksamhet ...
Peter Blomqvist HB
Org.nr: 916898-9094
Handel med och uppfödning av hästar samt tävlingsverksamhet med hästar.
Rydet Lantbruk AB
Org.nr: 556328-6961
Bolaget ska bedriva växtodling, djurskötsel, byggnadsentreprenad och konsultverksamhet inom jord- och skogsbruk samt inköp, försäljning och förmedling av skogsråvara, förädlade träprodukter samt byggnadsmaterial jämte dä ...
Skogskärr Sverige KB
Org.nr: 969725-4739
Föremålet för bolagets verksamhet skall innefatta att bedriva jord- och skogsbruk, handel och uppfödning av hästar, handel med hälsokost, energimätning, hälsokonsultation, energibalansering, produktion och försäljning av ...
Vikaryds Egendoms AB
Org.nr: 556326-1816
Bolaget skall köpa, förvalta och sälja fastigheter och värdepapper samt driva lantbruk, uthyrning av maskiner, inventarier och båtuthyrning samt uthyrning av mark för vindkraft och därmed förenlig verksamhet.
Vittene Säteri AB
Org.nr: 556287-5194
Föremålet för bolagets verksamhet är att inom lantbrukssektorn bedriva produktion av djurfoder, framställning av skogsråvaror för energianvändning, produktion av djur, upplevelseturism samt fastighetsförvaltning och kons ...
Östadlund AB
Org.nr: 556805-9074
Bolaget skall bedriva jordbruksverksamhet och bedriva handel med aktier och andra värdepapper och därmed förenlig verksamhet.