Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Västerås

Aros Zooexpert AB
Org.nr: 556637-2172
Bolaget skall bedriva zoologisk handel med hemdjur och hemdjurstillbehör, export- och import av hemdjur och tillbehör, försäljning av artiklar för ridsport, jakt och fiske, säkerhetsrådgivning, utbildning av yrkesförare ...
Bonatur i Västerås AB
Org.nr: 556705-5412
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet gällande företagsledning, administration och försäljning inom dokumenthanterings- och IT branschen, fastighetsskötsel, äga och förvalta mark, fastigheter, jaktarrend ...
Carl Piper AB
Org.nr: 556704-6858
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom marknads- och organisationsundersökningar samt lantbruk med jakt och turism samt därmed förenlig verksamhet.
Din AffärsPartner i Västerås AB
Org.nr: 556425-5734
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet och rådgivning i ekonomiska och kommersiella frågor, köpa, försälja och förvalta värdepapper och konst, samt äga och förvalta fast egendom och därmed förenlig verksamhet. Bolaget s ...
Fredrik Schuberth Kurö Säteri AB
Org.nr: 556393-5120
Bolaget skall bedriva film- och TV-produktion, konsultation ljus- och ljudteknik, jord- och skogsbruk, fastighetsförvaltning, trädgårdsodling, viltvård, jakt- och fiskearrangemang, uthyrning båtplatser samt godstransport ...
Gillemarkens HB
Org.nr: 969611-1807
Bolaget ska bedriva handel med lantbruks-, skogs- och entreprenadmaskiner inom väg och bygg, anordnande av jakter, utarrendering av jaktmarker, handel med hästar och hundar, handel med värdepapper, entreprenadverksamhet ...
HBet Stigen, Jakt & Fritid
Org.nr: 916580-7828
Import och försäljning av jakt- och fritidsprodukter. Tillverkning o försäljning av hantverksprodukter.
InfraPro Sweden AB
Org.nr: 556814-0189
Konsult inom bygg- och anläggningsbranschen, managementkonsult inom hotell- och konferensbranschen, handel med fiske- och fritidsprodukter, arrangemang av fiske-, jakt-och äventyrsresor, handel med värdepapper och fast e ...
JaktVet Mälardalen HB
Org.nr: 969714-3429
Konsultverksamhet inom djur, viltvård, djurhälsovård, veterinärmedicin och jakt. Kursverksamhet inom djur, djurhälsovård och jakt.
Klothyttan Entreprenad AB
Org.nr: 556609-5708
Bolaget skall bedriva entreprenaverksamhet inom anläggningsbranschen samt jakt och fiske och därmed förenlig verksamhet.
Kungsbyn Djur & Jakt AB
Org.nr: 556888-5528
Bolaget skall anordna aktiviteter för företag och privatpersoner med anknytning till djur och jakt, äga och förvalta lös och fast egendom, samt därmed förenlig verksamhet.
Mälarplåt AB
Org.nr: 556657-6137
Bolaget skall bedriva försäljning, trading, import och export av handelsstål, byggplåt och takplåt, eftersök och hundförartjänster inom jakt samt därmed förenlig verksamhet.
Nortuna Herrgård AB
Org.nr: 556394-3439
Bolaget skall bedriva förlagsverksamhet, mässverksamhet, konferenser och resor, handel och rådgivning i värdepapper, fastigheter och företag, arrangera jakt-, fiske-, hund-, häst- och naturaktiviteter, försäljning och ti ...
Pexway AB
Org.nr: 559018-7950
Bolaget ska bedriva konsultuppdrag, export och import av Coil, slätplåt, stång, metaller i prima och andra sortering samt skrotvaror, trävaror och plast som kan återvinnas samt relaterade produkter inom varje verksamhet ...
Sinva EF
Org.nr: 769608-6896
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att: - sälja tjänster inom bygg och anläggning, - sälja tjänster inom området bokföring och redovisning, - bedriva handel med personbilar och ...
Stallskär Invest AB
Org.nr: 556784-2363
Bolaget ska bedriva handel med värdepapper, äga och förvalta fast egendom, marknadsföra jakt, fiske och naturupplevelser, handel med utrustning för detta samt äga och sälja hästar.
Västerås Jakt & Vapen AB
Org.nr: 556655-6162
Bolaget skall bedriva försäljning av vapen och tillbehör, jakttillbehör, ammunition och tjänster inom ovanstående ävensom idka därmed förenlig verksamhet.