Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Värmdö

BPN Fritid, motor & förvaltning AB
Org.nr: 556760-6024
Bolaget skall bedriva handel, uthyrning och förvaltning och service av motorfordon, båtar, fastigheter och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva handel, uthyrning och service av fritidsn ...
Kalvsviks Entreprenad AB
Org.nr: 556939-2789
Bolaget ska bedriva uthyrning av bygg-, underhåll- och anläggningsmaskiner med förare gällande mark-, skog- och vägentreprenader. Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill. Viss handel av jordbruksprodykter t.e ...
Peter Jernberg AB
Org.nr: 556767-7744
Bolaget skall bedriva handel med belysningsutrustning, eventproduktion, fotograftjänster, jakt och skogsvård och därmed förenlig verksamhet.
Skärgårdsfjäll F & B AB
Org.nr: 556340-5363
Bolaget skall bedriva hotell och konferensverksamhet med ett mindre matutbud samt jakt och fiske ävensom idka därmed förenlig verksamhet.