Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Uppsala

AAR Outdoors AB
Org.nr: 559022-2732
Import samt näthandel med jakt- och fiskeutrustning.
Agriculata AB
Org.nr: 556477-6135
Bolaget skall driva import- samt exporthandel med varor såsom handdrivna verktyg och handredskap, apparater för belysning, ädla metaller, papper-, kartong-, textilier-, plast-, trä-, läder-, läderimitation-, smides-, met ...
Avignon AB
Org.nr: 556523-4787
Bolaget skall bedriva handel med sportartiklar, fritidskläder och kringprodukter till jakt samt utöva därmed förenlig verksamhet.
Bodén Drift AB
Org.nr: 556932-1838
Bolaget skall direkt eller indirekt äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med fastigheter och fastighets- andelar, bedriva uthyrningsverksamhet av byggnader, lägenheter och lokaler, bedriva kapitalförvalt ...
eco-event Uppsala AB
Org.nr: 556892-1497
Ekonomisk konsultation, bokslut samt redovisningstjänster, arrangemang och rådgivning vid kundevenemang i friluftsmiljö med jakt, fiske och svampplockning.
Edeby Hus AB
Org.nr: 556462-1935
Bolaget ska äga, förvalta och driva handel med fastigheter och värdepapper. Bedriva träförädling, snickeri och träbearbetning, skribent- och översättningsverksamhet och därmed förenlig verksamhet. Bedriva utbildnings- oc ...
Eugen Innovation AB
Org.nr: 556791-3891
Bolaget ska bedriva verksamhet omfattande innovation, forskning konstruktion, tillverkning, reparation, inköp (även import) försäljning (även export) uthyrning och utbildning inom områdena elektronik, radio, data, materi ...
Friberg PhMx AB
Org.nr: 556822-8018
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet inom läkemedelsutveckling, försäljning och marknadsföring. Bolaget ska producera foto och film inom jakt, fiske och natur samt närbesläktade områden. Bolaget skall handla med värdepa ...
KFP Teknik AB
Org.nr: 556750-5960
Bolaget ska bedriva verksamhet inom energiteknik, miljöteknik, styr och regler, installation av styr-, regler- och övervakningsutrustning, försäljning av panncentraler, anordna evenemang inom jakt, apparatskåpsbyggnation ...
Mergus gruppen AB
Org.nr: 556772-8950
Bolaget ska bedriva landskapsarkitekturverksamhet, produkt- utveckling och produktdesign av parksoffor och lekutrustning samt därtill hörande produkter inom utemiljö, rekrytering, head- hunting, search, coaching, HR-arbe ...
OPEGO AB
Org.nr: 556898-9320
Investering, utveckling och förvaltning av fastigheter. Förmedling och korttidsuthyrning av stugor och lägenheter. Turismverksamhet med inriktning på sport, äventyr och naturupplevelser inklusive internationella marknade ...
PeBix Sweden AB
Org.nr: 556837-3285
Aktiebolaget ska bedriva import, export, service och försäljning av vapen, vapendelar, ammunition, målmaterial, tillbehör till skytte och jakt, skjutundervisning, skyddsjakt, tävlingsarrangemang, byggnation av och förval ...
Salairsafety AB
Org.nr: 556720-9902
Föremålet för bolagets verksamhet är att tillhandahålla konsulttjänster inom flyg och säkerhet, jakt, fiske och konferensarrangemang samt driva lantegendomar och därmed förenlig verksamhet.
Trollets Business HB
Org.nr: 969726-3789
Upplevelseindustri såsom antikhandel, etablerandet av kulturella stugbyar, jakt och jaktmiddagar, fiskeäventyr och liknande i Sverige men inte begränsat till Sverige.
Uppsala Brukshundcenter AB
Org.nr: 556635-0475
Aktiebolagets verksamhet skall vara att driva kursverksamhet för hundägare och försäljning av tillbehör för att utöva träning och tävling inom bruksgrenarna spår, sök, rapport samt jakt, även försäljning av ordinära till ...
Uppsala Projektstyrning AB
Org.nr: 556884-1125
Aktiebolaget ska bedriva teknisk konsultverksamhet, bygg och projektledning, entreprenadbesiktningar, kontrollansvarig PBL, äga och förädla tomtmark och fastigheter, äga och förvalta värdepapper, utbildning och event sam ...
Westlund Jakt & Juridik AB
Org.nr: 556942-7429
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom områdena jakt och juridik, samt utbildning inom verksamhetsområdet.