Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Tingsryd

A N S Marketing Group AB
Org.nr: 556558-7051
Bolaget skall bedriva gross- och detaljhandel, import och export, installation, service och reparationer inom områdena: kemisk- tekniska produkter : jakt, vapen-, och militärartiklar : larm- anläggningar för bostäder och ...
Bröderna Rungegårds Lantbruk AB
Org.nr: 556907-2225
Bolaget skall bedriva lantbruks- och entreprenadarbeten såsom snöröjning och vallskörd med traktor samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva uthyrning av jakt.