Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Svenstavik

Ingvar Blix AB
Org.nr: 556719-9921
Bolaget ska bedriva läkartjänster inom allmänmedicin, jakt- och fiskeguidning, handel med värdepapper och fastigheter, skogs- och grävmaskinsentreprenad, utbildning och konsulting inom medicin samt därmed förenlig verksa ...
ND Jakt & Skytte AB
Org.nr: 556883-4898
Företaget ska bedriva utbildning inom jakt och skytte, arrangera jakt på uppdrag, företagsevent inom jakt och skytte.
Skogs och Måleritjänst i Svenstavik AB
Org.nr: 556469-0336
Bolaget skall bedriva måleri och renoveringsarbeten samt träentreprenadverksamhet avseende skog och ved och turistverksamhet inom skog, jakt och fiske samt därmed förenlig verksamhet.
ZZ-Toppservice AB
Org.nr: 556679-1090
Bolaget ska bedriva byggentreprenad inom reparation och underhåll, ny- och tillbyggnad av fastigheter, timring och turistverksamhet inom skog, jakt och fiske samt därmed förenlig verksamhet.