Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Stugun

Carolas Bensin & Livs AB
Org.nr: 556605-8581
Bolaget skall bedriva bensinstationsrörelse och närbutik, bedriva reparations- och serviceverkstad för motorfordon, försäljning av livsmedel, detaljhandelsrörelse med dagligvaror, evenemang-, restaurang-, hotell- och cat ...
Finntjärns jaktlag EF
Org.nr: 769607-2375
Föreningen har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen vad gäller jakt och viltvård. Föreningen skall verka för att medlemmarna har ett tryggt och säkert boende i jaktkojan samt att jaktlaget förfogar öv ...
Kenneth Zetterström AB
Org.nr: 556493-9014
Bolaget skall bedriva åkeri, maskin- och entreprenadverksamhet, skosbruk, guidning för jakt och fiske, eftersök av skadat vilt, personaluthyrning, äga och förvalta fast och lös egendom, bedriva handel med värdepapper sam ...
Swed Paradise AB
Org.nr: 556848-3662
Bolaget skall bedriva restaurang-, catering- och hotellverksamhet, jakt och fiskearrangemang samt annan därmed förenlig verksamhet.