Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Sorsele

CaJon Nature AB
Org.nr: 556719-1506
Bolaget ska bedriva guidning inom jakt och fiske, uthyrning av campingstugor, försäljning av jaktresor, bemanningstjänster inom hälso- och sjukvård, sjukvårdsrelaterad utbildning, skötsel och entreprenadarbete i skogsnär ...
Goddjaur Jaktklubb EF
Org.nr: 769616-4537
Jaktklubben är en ekonomisk förening som har till syfte att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och bereda sina medlemmar möjlighet till rekreation genom jakt och viltvård i en trivsam kamratkrets till lägsta möjlig ...
Sorsele Fiskecentrum HB
Org.nr: 969774-3293
Försäljning av fiskekort, fiske, jakt- och outdoorutrustning, souvenir, guidning och kurser, bedriva kafeverksamhet samt därmed förenlig verksamhet.
Tjulådalens HB
Org.nr: 916981-5777
Turist- och fritidsverksamhet. Camping och stuguhyrning, jakt och fiske samt därmed förenlig verksamhet.
Vindelfjällens Samecenter ekonomiska förening
Org.nr: 769607-3944
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att bedriva näringsutveckling, samt att äga och driva projekt. Att bedriva verksamhet inom rennäring, samisk kulturturism, fiske och jakt, sa ...