Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Sollentuna

Blidö skärgårdsjakt AB
Org.nr: 559024-1468
Föremålet för bolagets verksamhet är driva jordbruk med inriktning mot djuruppfödning, jakt och fiske. Anordnande av events inom verksamhetsområdet samt handel och förädling av livsmedel och därmed förenlig verksamhet.
Ehn & Partners AB
Org.nr: 556982-0276
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva organisationsutveckling och affärsutveckling med inriktning på finans och försäkring, arrangera jakt och bedriva konsult- och turismverksamhet med inriktning på jakt och n ...
Fürst Scandinavian Research AB
Org.nr: 556485-8420
Bolaget ska genomföra marknadsundersökningar samt bedriva därmed förenlig konsultverksamhet. Bolaget ska vidare bedriva stuguthyrningsverksamhet, köp och försäljning av fastigheter och värdepapper och därmed förenlig ver ...
Huntway AB
Org.nr: 556915-2837
Bolaget skall bedriva handels-, konsult- och rådgivningsverksamhet inom jakt och fiske, handel med jaktrelaterade produkter och resor samt rådgivning vid jakt och naturvård, bedriva konsultuppdrag i anslutning därtill, ä ...
LÅ Consulting AB
Org.nr: 556950-4086
Aktiebolaget ska bedriva förvaltning av värdepapper samt konsultationer inom jakt och fiske.
Paulsson Advisory AB
Org.nr: 556777-4293
Bolaget ska bedriva konsult- och rådgivningsverksamhet inom det finansiella området, äga och förvalta fastigheter, aktier och andra värdepapper, handel med jaktrelaterade produkter och resor samt rådgivning vid jakt och ...
Pent AB
Org.nr: 556847-6781
Föremålet för bolagets verksamhet är skyddsjakt, vapensmide, jakt och jaktförmedling, fastighetsservice, handel med och förvaltning av fast egendom och värdepapper, och därmed förenlig verksamhet.
PQ Invest HB
Org.nr: 969637-4785
Travverksamhet avseende: Tävling, träning av starthästar, träning av unghästar, avelsverksamhet, uppfödning, monté träning, tävling, konvalescens av hästar. Konsultverksamhet avseende: Kursledare, föreläsare, utbilning i ...
Walldie Event AB
Org.nr: 556840-7075
Kombinerad verksamhet med kärnan i avancerade simulatorer som exempelvis golf och jakt. Kommer att användas dels till event mot företag eller för privatpersoner som spelar per timme.
We IQ AB
Org.nr: 556809-5607
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom områdena IT och Management, samt konsultverksamhet och eventverksamhet inom skogsbruk, markförädling, friluftsliv, jakt och fiske, handel med värdepapper samt förvaltning av l ...