Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Södertälje

Gulo-Gulo HB
Org.nr: 969613-6788
Översättningsbyrå, lant- och skogsbruk, hästsport, jakt- och brukshundar.
JHS Management Consulting AB
Org.nr: 556980-3751
Företaget ska bedriva konsulttjänster inom områdena: Affärs-, organisation, verksamhetsutveckling, ledarskap och coachning samt bedriva därmed förenlig verksamhet. Företaget skall bedriva försäljning av tjänster inom byg ...
Kyl & Regler Service Hansson AB
Org.nr: 556506-9373
Bolaget skall bedriva teknisk konsultverksamhet inom energi-, miljö och vvs-teknik och energi-rådgivning samt handel, utföra arbeten och service inom branschområdena vvs, bygg och fastighet såsom fastighetstekniska insta ...
Mälarglimt Assistans AB
Org.nr: 556823-8769
Aktiebolagets verksamhet ska vara att bistå med personlig assistans till personer med funktionshinder, bedriva utbildnings- verksamhet såsom föreläsningar och även tillhandahålla och utföra andra konsulttjänster inom idr ...
Väsby Sport AB
Org.nr: 556178-7002
Bolaget skall idka detaljhandel för sport, jakt, fiske, cykel, skor och kläder för arbete och fritid jämte därtill hörande reparations- och servicefunktioner ävensom idka därmed förenlig verksamhet.