Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Skellefteå

Aktiebolaget Järnäsfuran
Org.nr: 556485-2860
Bolaget skall bedriva skogsbruk, jakt och fiske samt därmed förenlig verksamhet.
Jakt o Hantverk i Skellefteå AB
Org.nr: 556692-5094
Bolaget skall bedriva utbildning inom jakt och skytte, snickeri, reparationsarbeten inom träbranschen, textilarbeten avseende sömnad inom hemtextil och kläder samt därmed förenlig verksamhet.
L-G Persson Invest AB
Org.nr: 556954-5360
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet med att äga och förvalta värdepapper och fastigheter, bedriva turistverksamhet inom jakt och fiske samt bedriva konsultverksamhet avseende företagsekonomi och företagsutveckling.
Lars-Göran Persson Holding AB
Org.nr: 556742-6340
Föremålet för bolagets verksamhet är att äga och förvalta värdepapper och fastigheter, bedriva turistverkamhet inom jakt och fiske samt bedriva konsultverksamhet inom ekonomi och därmed förenlig verksamhet.
Ulfa AB
Org.nr: 559023-8621
Aktiebolaget ska bedriva elinstallationer, försäljning av elinstallationsmaterial, konsultverksamhet inom el'automation och projektledning, samt tillverkning, handel, bokutgivning och kurser inom knivslöjd, träslöjd och ...