Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Sigtuna

Capréolus F.I. AB
Org.nr: 556965-0889
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet inom naturresursförvaltning främst inom skogsbruk, jordbruk och vattenområdet men även inom jakt samt därmed förenlig verksamhet. Handel med utrustning till skogsvård och jakt såso ...
Nordic Armory KB
Org.nr: 969776-7219
Försäljning av skyddskläder och rekvisita för äventyr, sport, jakt, skytte och militär samt konsult för taktisk träning, över- levnad och event.
Sandkås AB
Org.nr: 556794-0282
Bolaget skall bedriva affärsutveckling och evenemang inom jakt och fiske samt idka därmed förenlig verksamhet. Dessutom skall bolaget i delägt intressebolag producera prefabricerade bostäder, bedriva fastighetsförvaltnin ...
Stora Löpgöl Jakt och Viltvård AB
Org.nr: 556541-2466
Bolaget skall bedriva ackvisition och upplåtelse av jakt och viltvård samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget bedriver även Konferensverksamhet och Fastighetsförvaltning.