Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Östersund

Anderssonska Kompaniet i Jämtland AB
Org.nr: 556877-5497
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom marknadsföring, företagsutveckling, annordnande av evenemang, produktutveckling inom jakt och fiske, försäljning av bygg- material, förvaltning av värdepapper o ...
Elergi AB
Org.nr: 556954-5345
Aktiebolaget ska bedriva verksamhet inom installationer, service och reparationer av elektriska anläggningar, fastighetsskötsel och entreprenader i bygg- och anläggningsbranschen, uthyrning av maskiner och personal inom ...
Elgenir AB
Org.nr: 556648-0595
Bolaget skall arrangera:förmedla fritidsaktiviteter såsom jakt, fiske, snöskotersafari och guidade turer samt äventyrsresor med därtill hörande arrangemang. Uthyrning av husvagnar, stugor, terrängfordon, förmedling av ho ...
Exclusive Adventure of Fredrik Myhr AB
Org.nr: 556854-9850
Bolaget ska anordna och tillhandahålla upplevelseresor inom jakt och natur, sälja konsulttjänster inom friskvård och jakt, förvaltning av lös egendom samt därmed förenlig verksamhet.
Goforitse AB
Org.nr: 556581-3796
Bolaget skall bedriva resebyråverksamhet,'arrangeraförmedla fritidsaktiviteter såsom jakt, fiske, snöskotersafari och guidade turer samt äventyrsresor med därtill tillhörande arrangemang. Uthyrning av husvagnar, stugor, ...
Holmgren Jakt & Finans AB
Org.nr: 556884-4962
Föremålet för bolagets verksamhet är att förvalta kapital, värdepapper, fast egendom, lös egendom, jakt, frilufsarrangemang, eventverksamhet, konsultationstjänster inom finans, försäkring, logistik, skogs samt markvård o ...
Huså Vildmarksäventyr HB
Org.nr: 969689-0897
Guidening, jakt och fiske. Aktiviteter och upplevelser.
Katja Edling Förvaltning AB
Org.nr: 556654-9993
Bolaget skall bedriva tandläkarpraktik, handel med dental- produkter, äga och förvalta fast och lös egendom, utföra koncerngemensamma tjänster, bedriva inköp och försäljning av herr- dam- och sportkonfektion, bedriva trä ...
Landbys Jakt & Fiskeservice AB
Org.nr: 556437-4915
Bolaget skall bedriva försäljning av fiskeredskap, jakttillbehör och fritidsartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Naturupplevelser i Lappland EF
Org.nr: 716464-1289
Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i första hand bereda sina medlemmar arbete genom att bedriva en verksamhet bestående i naturturism, jakt, konsulttjänster inom turism, sk ...
Pekkas Jakt, Fiske & Naturvård AB
Org.nr: 556911-5636
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva jakt- och fiskeguidning, naturvårdstjänster, utbildning inom jakt och skytte samt därmed förenlig verksamhet.
Scandinavian Hunting & Outdoor AB
Org.nr: 556276-6344
Föremålet för bolagets verksamhet är att bedriva import, export, förmedling och försäljning av jakt- och fritidsartiklar samt konsult- och utbildningsverksamhet inom jakt och fritid och därmed förenlig verksamhet.
Svenska Jaktbågen AB
Org.nr: 556952-0447
Verksamheten kommer att bestå i att sälja Pilbågar för målskjutning och jakt samt relaterad utrustning och att förmedla jaktresor.
Teodor Peterson AB
Org.nr: 556891-8741
Bolaget skall bedriva konsultativ verksamhet inom områdena idrott och marknadsföring, tävlingsverksamhet inom idrott, försäljning av idrottsartiklar, äga och förvalta mark samt fastigheter, bedriva värdepappersrörelse, b ...