Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Norrköping

Broxvik Säteri AB
Org.nr: 556347-3791
Bolaget skall idka uthyrning och förvaltning av båt-, brygg- och parkeringsplatser och därmed förenlig verksamhet, jakt och fiske, handel med bilar och bildelar samt äga och förvalta värdepapper.
Cawells AB
Org.nr: 556507-3250
Föremålet för bolagets verksamhet är konsultverksamhet inom bygg fastighetsområdet och import och export samt försäljning av skogs- och lantbruksmaskiner, bussar, lastbilar, truckar, entreprenadmaskiner, släpvagnar, trak ...
Evko AB
Org.nr: 556755-4950
Aktiebolagets verksamhet ska vara att arrangera event såsom kickoffer, jakter, teambildning och konferenser och konsulting inom jord- och skogsbruk, fastigheter och jakt samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget ska även ...
Huntamore AB
Org.nr: 556885-9119
Bolaget skall bedriva förvaltning och förmedling av fast egendom och värdepapper, handel med jordbruks- och sågverksprodukter samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall bedriva försäljning, företrädesvis av jakt, fis ...
International Market Capacity Mr Diesel AB
Org.nr: 556580-2328
Bolaget skall bedriva yresmässig import och export av allehanda motorfordon, entreprenadmaskiner och båtar, ävensom idka därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall också bedriva naturvård och jakt och event samt idka därm ...
JPL Consulting AB
Org.nr: 556904-8969
Marknadskonsult inom marknadsföring, affärsutveckling, försäljning, ledarskap och organisation. Försäljning av varor och tjänster såsom båtar, bilar, sport, fritid, jakt och event. Handel med värdepapper. Styrelseuppdrag ...
Jungfruboda Jaktlag HB
Org.nr: 969618-6130
Bolagets verksamhet skall bestå av jakt, handel med viltprodukter och förvaltning av fastighet.
Kolmårdens Smådjurspraktik HB
Org.nr: 916520-4695
Veterinärklinik, kvällstid för små sällskapsdjur. Veterinärmedicinsk konsultverksamhet för vilda och exotiska djur. Utbildningsverksamhet m m inom veterinärmedicin och jakt.
Nitoves AB
Org.nr: 556757-1285
Bolaget ska förvalta och handla med värdepapper och fastigheter, bedriva tillverkning och försäljning av vapentillbehör, tillverkning och försäljning av väg- och gatuprodukter såsom farthinder, kantstenar, gatustenar, be ...
Norrköpings Jakt & Fiske AB
Org.nr: 559007-1931
Bolaget skall bedriva handel av vapen, jakt och fisketillbehör, fritidsutrustning och därmed förenlig verksamhet.
SafeGroup Scandinavia AB
Org.nr: 556608-7283
Bolaget skall bedriva utveckling, konsultation och marknadsföring av varor och tjänster för internationella flygplatser samt handel med varor, tjänster och reservdelar inom transport-, flyg-, skogs-,jakt- och fiskeindust ...