Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Nora

Guldgrävar'n AB
Org.nr: 556299-6123
Bolagets verksamhet skall vara försäljning av guldsmedsvaror och ur, tillverkning av guldsmedsvaror, utarbeta program för guidning vid jakt-, fiske-, ocj ekoresor samt därmed förenlig verksamhet.
Gyttorp Cartridge Company AB
Org.nr: 556229-5054
Föremål för bolagets verksamhet ska vara tillverkning och försäljning av hagelpatroner, handel med jakt och sportskytteprodukter, förvaltning av fast och lös egendom ävensom idka annan därmed förenlig verksamhet.
Nora Jakt & Sportskytte AB
Org.nr: 556317-4159
Bolaget skall bedriva försäljning och service av vapen, ammunition och sportartiklar samt därmed förenlig verksamhet. Bolaget skall även äga och förvalta värdepapper och därmed förenlig verksamhet.