Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Märsta

Kristallsjön AB
Org.nr: 556516-3655
Bolaget skall bedriva förvaltning av lös och fast egendom, köp, försäljning, import, export, tillverkning, finansiering, forskning och uthyrning inom byggnads-, verkstads-, data-, beklädnads-, livsmedels-, skogs-, transp ...
Mattias Holst Bygg AB
Org.nr: 556896-7219
Bolaget ska bedriva entreprenadverksamhet inom bygg och anläggning, uppfödning av fjäderfä och bedriva jakt och viltvård.