Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Malmö

BSAE Invest AB
Org.nr: 556857-4395
Bolaget skall bedriva jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske, odling av spannmål, balj- och oljeväxter samt förvaltning och handel med fastigheter och värdepapper.
Harborside AB
Org.nr: 556691-3264
Bolaget ska bedriva konsultverksamhet avseende jakt och jaktarrangemang, utbildning inom skatter och taxering samt äga och förvalta aktier.
Harmoni AB
Org.nr: 556426-0924
Bolaget skall bedriva handel med konfektion, hotellverksamhet, konsultationer inom byggsektorn, förvaltning av dotterbolag, handel och förvaltning av värdepapper och fastigheter, skogsbruk, jakt- och fritidsarrangemang s ...
L&L TAKVÅRD AB
Org.nr: 556938-6807
Tak behandlingar och reparationer av tak, fasad renoveringar, byggarbete, fönsterbyte, måleri och golvläggning, skogsvård, jakt.
mercatoribus AB
Org.nr: 556880-6896
Bolagets verksamhet ska vara att bedriva konsultation inom callcenter verksamheter i from av utbildning och konsultation. Jaktarrangemang och viltvårdsinsatser samt konsultation inom jakt och viltvård och jämte därmed fö ...