Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Lycksele

Ammarfjäll EF
Org.nr: 769606-7961
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen och skapa arbetstillfällen till medlemmar i Grans sameby. Föreningen skall verka för att tillföra binäringar till renskötseln, såsom jakt, fiske, turism ...
Heli Lapland i Tärnaby AB
Org.nr: 556888-6153
Helikopterverksamhet innefattande lufttransport och passagerartrafik. Därutöver ska bolaget bedriva turistaktiviteter inom jakt och fiske samt annan därmed förenlig verksamhet.
Hemavan Sport AB
Org.nr: 556903-8945
Aktiebolaget ska bedriva handel och reprationer på jakt, cyklar och sportartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Lightforce Sweden AB
Org.nr: 556445-4519
Bolaget skall bedriva import och försäljning av biltillbehör och utrustning för fritid, jakt, uteliv och sport därmed förenlig verksamhet.
Långflon Sport & Vildmark AB
Org.nr: 556957-8361
Aktiebolaget ska bedriva handel och reparation på jakt, cyklar och sportartiklar samt därmed förenlig verksamhet.
Sportstugan Vilhelmina AB
Org.nr: 556526-3646
Bolaget ska bedriva handel och reparation på jakt, cycklar och sportartiklar och därmed förenlig verksamhet.
Sundsvall Sport AB
Org.nr: 559031-6922
Aktiebolaget ska bedriva handel och reparation av jakt-, cyklar och sportartiklar och därmed förenlig verkamhet.
Z-aim AB
Org.nr: 556707-4058
Bolaget ska bedriva utveckling, tillverkning, marknadsföring och försäljning av jakt- och vapentillbehör samt idka därmed förenlig verksamhet.