Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Lund

HC Vilt AB
Org.nr: 556981-1093
Bolaget skall bedriva handel samt förädling och styckning av kött, förmedling av jakt och därmed förenlig verksamhet.
Jakt & Friluftsgården i Lund AB
Org.nr: 556581-5544
Bolaget skall bedriva handel och tjänster inom jakt och friluftsområdet.
LICENT AB
Org.nr: 556954-9180
Bolaget ska bedriva jaktevenemang, konferenser, friskvård, försäljning av friluftskläder och jakt- och träningsutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Thornicus AB
Org.nr: 556447-1356
Bolaget skall driva konsultverksamhet, undervisningsverksamhet och handel med produkter inom miljö-, hälso- och sjukvård samt dataverksamhet, litteraturutgivning, uppfinnarverksamhet, läkarverksamhet, handel med värdepap ...