Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Lit

Roinge AB
Org.nr: 556834-7156
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av varor och tjänster inom renhållningsbranschen, utföra reklamtjänster, arrangera jakt- och fritidsresor. Äga och förvalta fast och lös egendom och därmed förenlig verksamhet.
SVENSK JAKTFÖRMEDLING HB
Org.nr: 916473-7075
Förmedling av jakt och jaktmarker.
Wallin & Wiklund Förlags AB
Org.nr: 556513-6545
Bolaget skall framställa text, bild samt kompletta produktioner av tidskrifter, böcker och video inom områdena jakt, fiske, vapen och friluftsliv samt bedriva handel med värdepapper och annan därmed förenlig verksamhet,