Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Lidingö

ADAMS-RAY Plastik Kirurgi AB
Org.nr: 556487-4096
Bolaget skall bedriva öppen hälso- och sjukvård, undervisning och forskning inom plastikkirurgin, import till Sverige av smycken, möbler, konsthantverk, mattor, husgerådsartiklar och klädnader, i första hand från tredje ...
Förvaltnings AB Lappkärret
Org.nr: 556710-6116
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i annat bolag, bedriva konsultverksamhet inom ekonomi, redovisning, bokföring, förvaltning och HR samt äga fast och lös egendom, driva såg- och hyvl ...
Profectus Management AB
Org.nr: 556279-0047
Bolaget skall bedriva utbildnings- och konsultverksamhet avseende redovisning samt handel med industriförnödenheter, jakt och fritidsartiklar.
SpringSign International AB
Org.nr: 556678-7254
Bolaget ska erbjuda konsultation i rekrytering-, organisations-, ledarskaps-, jakt-, inredningsdesign och sjöfartsfrågor och därmed angränsande verksamheter. Vidare kommer bolaget att syssla med handel av, samt äga och f ...
Swedish Outdoor Adventures AB
Org.nr: 556292-7631
Bolaget skall ha till sin verksamhet att idka förmedling av hushållsnära tjänster, konsultationer inom inredning samt därtill hörande handel med inredningsartiklar, arrangera resor inom golf, fiske och jakt, förvaltning ...
TSU Institute AB
Org.nr: 556660-3154
Bolaget ska bedriva organisationsutveckling, utbildning i jakt med ledning i eftersök, utbildning av hundförare och jaktarrangemang, import och försäljning av jaktutrustning samt därmed förenlig verksamhet.
Ursus Utveckling AB
Org.nr: 556830-1302
Bolaget ska utveckla försäljnings- och marknadsprocesser och tillhandahållande av arrangemang och utbildning inom företrädesvis jakt, skytte och fiske samt därmed förenlig verksamhet.