Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Kungsängen

Aspvik Säteri AB
Org.nr: 556479-2496
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva jord- och skogsbruk, ridsportverksamhet, stallverksamhet, mark- och fastighetsförvaltning inklusive uthyrning av byggnader och mark, jakt och viltvård, handel med värdepapper oc ...
Frölunda Gård AB
Org.nr: 556881-2449
Bolagets verksamhet skall vara att bedriva jord- och skogsbruk, gräv- och entreprenadtjänster, mark- och fastighetsförvaltning inklusive uthyrning av byggnader och mark, snickeri- och byggnadstjänster, småskalig turistve ...
Jasprod AB
Org.nr: 556420-1589
Bolaget skall bedriva konsultverksamhet i utveckling av data och IT-lösningar, reklam, marknadsföring och företagsledning, samt rådgivning till bolagsstyrelser, samt utveckling och produktion av kurser, konferenser och t ...
Swedish Hunting School KB
Org.nr: 969769-1351
Bolaget skall anordna och bedriva kurser inom jakt, skytte och matlagningskurser samt anordna jakt och fiskearrangemang och resor inom detta med förenlig verksamhet. Bolaget skall även bedriva försäljning av material och ...