Verksamhetsbeskrivningar för svenska företag

Jakt i Karlstad

AHNÖ-Vapen HB
Org.nr: 916912-2695
Handel med nya och begagnade vapen, jakt, fiske, sport, fritidsartiklar, kameror och därtill hörande artiklar.
Aktiebolaget J.Mustad Skog & Jakt
Org.nr: 556087-7713
Bolaget skall äga och förvalta industrifastigheter samt jordbruksoch skogsfastigheter, bedriva skoglig verksamhet, arrangerande av jakt, köpa och försälja maskiner och inventarier för industriell verksamhet ävensom bedri ...
Bifrost Redovisning AB
Org.nr: 556490-7680
Bolaget skall som föremål för sin verksamhet bedriva redovisning och konsultation inom ekonomiområdet. Handel med värdepapper. Konsultation och utbildning inom området organisationsutveckling. Kompetensanalyser. Utbildni ...
Carlander Outdoor AB
Org.nr: 556989-5328
Föremålet för bolaget är att bedriva jakt- fiske- och vildmarksarrangemang, jaktförmedling och utbildningar inom: jakt, viltvård, fiske och natur, samt journalistiskt arbete och viss försäljning av varor inom jakt och fi ...
Jakt & Outdoor Karlstad AB
Org.nr: 556887-3151
Bolaget ska bedriva handel med kläder och varor för jakt, fiske och friluftsliv samt därmed förenlig verksamhet.
Norra Grava 71 AB
Org.nr: 556861-5487
Journalistisk verksamhet och därtill i övrigt förekommande tjänster inom mediaproduktion, handel med ustrustning för jakt och natur, utbildning och examination inom jakt, och natur, installation och konfiguration av IT-i ...
TA Zone AB
Org.nr: 556740-5351
Byggverksamhet och handel med varor och tjänster inom byggsektorn. Äga och förvalta fast och lös egendom samt därmed förenlig verksamhet. Reparation av bilinredningar. Import, försäljning och reparation av elektronik (mo ...
TimTim AB
Org.nr: 556946-7516
Aktiebolaget ska bedriva försäljning av konsulttjänster inom management och administrativa tjänster, handel med värdepapper, fastighetsförvaltning, uppfödning av och handel med jakthundar, försäljning av hundkurser, förs ...